sliderImage

Biti društveno odgovoran ne znači samo ispunjavati zakonske obaveze, već ulagati i dalje. Kompanija Slaviamed svojim društveno odgovornim poslovanjem kontinuirano doprinosi poboljšanju kvaliteta rada i uslova u zdravstvanim centrima, nastoji da olakša ispunjenje potreba pacijenata, doprinosi poboljšanju kvaliteta zdravlja građana i na taj način doprinosi razvoju čitave zajednice kao i društva u celini. Slaviamed ima dugu tradiciju donatorstva, a projekti i akcije dolaze iz svih segmenata društveno odgovornog poslovanja.