sliderImage

Slaviamed ima 75 zaposlenih od čega je polovina sa visokom stručnom spremom.

 

Menadžment kompanije čine:

 

Direktori

Pomoćnik direktora  

Izvršni direktori

 

i direktori organizacionih celina:

 

Sektor proizvodnje

Sektor obezbeđenja kvaliteta

Sektor opštih poslova

Sektor regulatornih poslova

Sektor marketinga i prodaje

Sektor ekonomsko finansijskih poslova